اشتراک قیس محمدی در سمینار آنلاین مجمع ابتکاری کمربند و جاده به نمایندگی از پوهنتون کاردان

قیس محمدی، آمر دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان، به نمایندگی از این پوهنتون در وبیناری پیرامون «ایجاد ارتباطات اکادمیک با کشورهای عضو مجمع ابتکاری کمربند و جاده» به تاریخ ۱۷ ثور سال ۱۴۰۰ که از سوی نهاد صلح و مطالعات دیپلماتیک برگزار شده بود، اشتراک کرد.

این وبینار با هدف ترویج و توسعه تحقیقات آکادمیک، نوآوری و پیوندهای آموزشی بین موسسه‌های آموزشی در کشورهای عضو این مجتمع انجام شد. در این وبینار اکادمسیون، محققان، استادان و کارشناسان افغانستان، فرانسه، چین، ایران، پاکستان و قزاقستان شرکت کردند.

در جریان سمینار، آقای محمدی روی اهمیت منابع طبیعی افغانستان به ویژه معادن گسترده آن که بیش از سه تریلیون دالر ارزش دارد، تاکید کرد. وی خاطر نشان ساخت که استخراج این معادن و استفاده از آنها می‌تواند به نفع رشد اقتصادی منطقه باشد و پوهنتون کاردان می‌تواند در ایجاد ارتباطات آکادمیک با کشورهای مجمع ابتکار کمربند و جاده پیشگام باشد. وی افزود: «در طول سال آفتاب، باد و آب می‌تواند منابع قابل توجه انرژی برای منطقه باشد و خوشبختانه افغانستان سرشار از چنین منابع طبیعی است.»

هدف مجمع ابتکار کمربند و جاده کمک به چشم انداز رییس جمهور شی جین پینگ برای ایجاد یک جامعه مشترک برای بشریت است و فرصتی منحصر به فرد را برای گروه‎ها و افراد از کشورها مجمع ابتکار کمربند و جاده فراهم می‌کند تا موقع به اشتراک گذاشتن دانش، تجربه و توسعه همکاری‌های پایدار را داشته باشند. هم‌چنان این مجمع از طریق ارتباطات رسانه‌ای، گزارش ارزیابی کشور و مطالعات تحقیقاتی در مورد فرهنگ، صحت، کشاورزی، دیپلوماسی، اقتصاد و توسعه را برای کشورهای عضو این مجمع فراهم می‌کند.

انستیتوت مطالعات صلح و دیپلوماتیک (IPDS) یک سازمان مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی تحقیقاتی، وکالت و دیپلوماسی مستقر در اسلام آباد کشور پاکستان است.هدف انستیتوت مطالعات صلح و دیپلوماتیک، تقویت نقش و تاثیرگذاری پاکستان پیرامون صلح و جاده ابریشم از طریق تحقیقات نوآورانه، حمایت موثر، مجموعه گفت‌وگوها، واحدهای آموزشی، خدمات مشاوره‌ای، ابتکارات دیپلوماتیک و مشارکت در زمینه‌های رهبری دیپلوماسی و صلح است.

افزایش مشارکت‌های منطقه‌ای و بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی به اهداف استراتیژیک پوهنتون کاردان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدارسازمان ملل متحد کمک می‌کند. هم‌چنان پوهنتون کاردان متعهد به دستیابی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه هدف اول: محو فقر، هشتم: رشد اقتصادی و هدف هفدهم مشارکت برای اهداف است.

برای دریافت معلومات در مورد دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/