پوهنتون کاردان در جلسه مشورتی اعضای شبکه راه حل های توسعه پایدار افغانستان جهت رشد و توسعه اهداف توسعه پایدار شرکت کرد

محمد شمس فرمولی، مسوول دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان، به روز پنج‌شنبه ۷ حوت سال ۱۳۹۹، در نشست مشورتی اعضای شبکه راه حل‌های توسعه پایدار افغانستان شرکت کرد. در این نشست نمایندگان بخش‌های مختلف جامعه از جمله تحصیلات عالی، انستیتیوت‌های تحقیقاتی و آژانس‌های دولتی شرکت کردند و پیرامون فعالیت‌های توسعه پایدار در افغانستان و شناسایی ظرفیت‌های موجود در زمینه‌ی اهداف توسعه پایدار جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر این اهداف در کشور، بحث و تبادل نظر کردند.

نمایندگان شبکه راه حل‌های توسعه پایدار و نمایندگان شبکه راه‌ حل‌های توسعه پایدار افغانستان پیرامون دیدگاه، اهداف، برنامه‌های توسعه پایدار سازمان ملل و پلان‌ها برای برنامه‌های جدید در سرتاسر کشور جهت آگاهی دهی جامعه پیرامون این اهداف و ایجاد راه‌ حل‌ها برای توسعه پایدار گفت‌وگو نمودند.

هم‌چنان آنها خاطر نشان كردند كه همكاران و اعضای شرکای شبکه راه‌ حل‌های توسعه پایدار(SDSN)  افغانستان برای اجرای همه این برنامه ها در کشور کملاً متعهد هستند.

در بحث‌های گروهی، هر گروه در زمینه‌های تخصصی نهاد‌های مربوطه خود پیرامون اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و همکاری‌های این نهادها در زمینه نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بحث و گفت‌وگو کردند. پس از بحث‌ها، همه‌ی گروه‌ها برخی از چالش های مهم پیش روی اهداف توسعه پایدار در افغانستان را شناسایی کردند. آنها توافق کردند که برای مقابله با چالش‌ها و دستیابی به اهداف توسعه پایدار در افغانستان با اعضای شبکه راه‌ حل‌های توسعه پایدار افغانستان همکاری کنند.

چالش‌های ارایه شده توسط این گروه‌ها مشمول پاسخ‌گویی پالیسی‌ها تا عدم همکاری برای اهداف توسعه پایدار و نیاز به ارزیابی نیاز ملی برای ایجاد خطوط اساسی اهداف توسعه پایدار در افغانستان بود.

برای معلومات بیشتر در مورد برنامه‌های توسعه پایدار پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید:

https://kardan.edu.af/sustainability/