کتاب‌خانه پوهنتون کاردان ورکشاپ آموزشی را در مورد مقاله نویسی برگزار کرد

کتاب‌خانه پوهنتون کاردان به روز چهارشنبه، ۱۶ سرطان سال ۱۴۰۰، ورکشاپ آموزشی آنلاین را با استفاده از نرم افزار زوم، در مورد «چگونه مقاله بنویسیم» برای شرکت کنندگان رقابت مقاله نویسی برگزار کرد. شرکت کنندگان باید مقالهِ در مورد «تاثیر همه‌گیری ویروس کرونا بر سکتور معارف و تحصیلات عالی افغانستان» در حد ۱۵۰۰ کلمه به زبان‌های دری، پشتو یا انگلیسی بنویسند و الی را در تاریخ ۲۱ سرطان یا قبل از آن ارسال کنند.

 مهدی رضایی، استاد دیپارتمنت اداره تجارت و سید حامد سادات، مسوول کتاب‌خانه پوهنتون کاردان، به طور مشترک کارگاه را پیش بردند. شرکت کنندگان دانش لازم را درباره روند مقاله نویسی، ساختار مقاله، ترتیب مقاله و سرقت ادبی فرا گرفتند.

این ورکشاپ آموزشی، برای رهنمایی و کمک به شرکت کنندگان در رقابت مقاله نویسی و برای نوشتن مقاله‌های پر بار بهتر و موثر راه‌اندازی شد. شرکت کنندگان مقاله‌های خود را در تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۴۰۰، به کتاب‌خانه پوهنتون کاردان ارسال کرده اند.

سید حامد سادات، مسوول کتاب‌خانه پوهنتون کاردان گفت: «پس از دریافت مقاله‌های شرکت کنندگان، اعضای هئیت علمی مقاله‌ها را بر اساس محتوای، وضوح، ساختار و تاثیر کلی آنها گزینش می‌کند. هم‌چنان ما برای سه نویسنده برتر، تخفیف ویژه در پرداخت فیس‌ها شان در نظر گرفتیم.»

کتاب‌خانه پوهنتون کاردان با داشتن منابع معتبر علمی، چاپی، الکترونیکی، آنلاین و نسخه‌های خطی، محصلان را ترغیب می‌کند تا با مطالعه و استفاده از این منابع با دانش خود بیافزایند. هم‌چنان این کتاب‌خانه محیط آرام را برای مطالعه، اتاق‌های کار گروهی و مکان مطالعه انفرادی، کمپیوتر لب را برای انجام تحقیق‌های علمی و پروژه‌های صنفی، را برای محصلان ایجا کرده است.

برای معلومات مزید در مورد کتاب‌خانه پوهنتون کاردان:

https://kardan.edu.af/dr/Success-center/kardan_library.aspx