اولین جلسه آنلاین پوهنتون کاردان با پوهنتون Princeton امریکا برگزار شد

پوهنتون کاردان اولین جلسه آنلاین خویش را با پوهنتون Princeton امریکا به روز پنج‌شنبه ۹، سنبله ۱۴۰۱ به صورت رسمی برگزار کرد.

در این جلسه آنلاین درسی ۲۰ تن از محصلان دیپارتمنت‌های مختلف پوهنتون کاردان اشتراک داشتند و توانستند در مورد صنوف درسی خویش که به مدت شش ماه تحت نام (World History) از سوی پوهنتون پرینستون برگزار می‌شود؛ معلومات عمومی حاصل نمایند.

بلال وهاب زی یک تن از محصلان سمستر دوم دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنتون کاردان گفت: «از زمانی که درس‌های آنلاین خویش را در این پوهنتون شروع کردیم توانستم روش‌های ابتدایی آنلاین و استفاده جدید آن را بیاموزم که تا حالا آشنایی کامل نداشتم و درس‌ها به صورت درست و خیلی خوب پیش می‌رود. ما محصلان به کارهای خانگی و دیگر موضوعات درسی به شکل گروپی کار می‌کنیم و این کمک کرده تا حس کار گروپ در بین ما پیدا شود».   

پوهنتون کاردان اخیراً تفاهم نامه‌ی را با پوهنتون پرینستون به امضا رسانید تا محصلان پوهنتون کاردان بتوانند از برنامه‎‌های تحصیلی آنلاین آن به صورت پیشرفته مستفید شوند.

مژده حقیقت محصلان رشته اداره تجارت این پوهنتون که اولین جلسه درسی خود را با پوهنتونPrinceton  امریکا سپری کرده است گفت: «اشتراک در این پوهنتون به صورت آنلاین کدام روند و معیاری خاص نداشت همه‌ محصلان پوهنتون کاردان می‌توانستند ثبت نام کنند».   

وی هم‌چنان افزود « صنف‌های آنلاین برای ما بسیار خوب است بخاطر که کوتاه و خلص می‌باشد و درس‌های که فرا می‌گیریم خیلی ارتباط با تاریخ خود ما دارد».

دفتر مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان اولین برنامه پیشتاز متمرکز محصلان در افغانستان است. این مرکز به محصلان و فارغان ما کمک می کند تا برتری فردی و حرفه ای را بدست آورند. این مرکز یک کانون آموزشی و تقویت برنامه های درسی است که هدف آن کمک به محصلان و فارغان است تا بیشتر مفید، موثر و موفق باشند.

برای معلومات در مورد دفتر مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان به لینک ذیل مراجعه کنید: https://bit.ly/3yjOLcN