محصلان رشته ژونالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان از تلویزیون لمر دیدن کردند

شماری از محصلان سمستر اول دیپارتمنت ژونالیزم و ارتبارطات عامه پوهنتون کاردان به تاریخ، ۱ سرطان سال ۱۴۰۱، در یک سیر علمی از تلویزیون لمر دیدن کردند.

این سیرعلمی که با همکاری دیپارتمنت ژونالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان و موبی گروپ را اندازی شده بود زمینه آشنایی کار با مراحل تولید برنامه و شیوه اجرا تولید برنامه را برای محصلان سمستر اول مساعد ساخت.

 نورالله بابکرخیل استاد و مسوول استدیو پوهنتون کاردان گفت: «هدف از راه اندازی این سیر علمی برای محصلان، فراگیری کار عملی در کنار درس‌های تیوری شان بود».

نورالله گفت: «در این سیر علمی محصلان توانستند شیوه کار در تلویزیون، ساخت برنامه‌های تولیدی، اجرا یک برنامه‌ زنده روی استیج و هم‌چنان کار در اتاق فرمان آشنایی کامل حاصل کنند».

محمد وحید کریمی، محصل سمستر اول رشته ژونالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان بیان داشت: "این سیر علمی برای من بسیار مفید تمام شد چون توانستم به شکل زنده از اجرا و تولید برنامه دیدن کنم و بسیاری از موضوعات در انجام کار عملی برایم واضح شد".

مصطفی حسن، یک تنِ دیگر از محصلان سمستراول این دیپارتمنت نیز در سیر علمی حضور داشت او می‌گوید: « در کنار درس‌های تیوری کار های عملی برای ما کمک می‌کند تا از مراحل ساخت یک برنامه تولیدی آشنایی بیشتر حاصل کنیم و سیر علمی در تلویزیون لمر برای من خیلی موثر واقع شد.

در اخیر؛ محصلان با بیان مزایای این سیر علمی ابراز خرسندی نمودند و همچو برنامه‌های را برای ایجاد انگیزه و تعیین هدف‌های بلند علمی خویش موثر خواندند.

پوهنتون کاردان همواره در تلاش است تا زمینه سیرهای علمی و کار عملی را برای محصلان خود فراهم بسازد تا آنها بتوانند بینش عملی را در مورد دروس تیور شان کسب کنند.

برای معلومات در مورد رشته ژورنالیزم و ارتباطات عامه به لینک ذیل مراجعه کنید: https://bit.ly/2HCn8l0