سمینار آموزشی نوشتن خلص سوانح برای محصلان پوهنتون کاردان برگزار شد

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان، سمینار آموزشی را پیرامون طرز نوشتن و تهیه خلص سوانح برای محصلان پوهنتون کاردان به روز سه‌شنبه ۱۵ سنبله سال ۱۴۰۱، برگزار کرد.

در این سمینار آموزشی بیش از ۹۰ تن محصلان طبقه اناث و ذکور از رشته‌های مختلف این پوهنتون به صورت جداگانه اشتراک داشتند و با شیوه‌های معیاری تهیه خلص سوانح و درخواست نامه کاری آشنا شدند.

مینه صدیقی یک تن از محصلان سمستر هشتم رشته اداره تجارت که در این کارگاه آموزشی اشتراک داشت گفت: «در این سمینار آموزشی آموختیم که چگونه به شکل مسلکلی خلص سوانح و محتوا آن را بنویسیم و معلومات که درج می‌کنیم کدام موارد و معیار‌ها را با خود داشته باشد».  

وی هم‌چنان افزود «بعد از این جلسه آموزشی خلص سوانح خود را با همان فارمت آماده ساختم که توانستم در وظیفه که می‌خواستم به آن راه پیدا کنم قبول شدم و حالا برایم واضیح شد که نوشتن خلص سوانح برای درخواست کاری زیاد مهم است. این برنامه‌ها نه تنها برای من بلکه برای محصل دیگر نیز مهم و ضروری است».

پوهنتون کاردان با ارایه همچو برنامه‌ها در نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار ملل متحد سهم اساسی خود را ایفا می نماید.

 هدف از این آموزش کمک به محصلان برای کسب مهارت‌های ضروری تهیه خلص سوانح حرفه‌ای و تحت تاثیر قرار دادن کارفرما می‌باشد و این برنامه‌های آموزشی برای محصلان اولین قدم محصل برای استخدام کاری به عنوان کارمند بیشتر کمک می‌کند.

هدف اساسی دفتر سهم‌گیری محصلان و برنامه‌ها، توانمندساختن محصلان و بلندبردن ظرفیت شان برای موثریت بیشتر است که از دریچۀ مشوره، رهبریت و همکاری با محصلان به این هدف رسیدگی می‌شود. با پشتیبانی از سهم‌گیری محصلان بیرون از ساحۀ درسی، سمینارها، برنامه‌ها و کنفرانس‌هایی را برگزار و مدیریت می‌کند که به محصلان و فارغان، تجربه پرمعنای علمی که متضمن رشد علمی، اجتماعی و شخصی شان است، فراهم می‌کند و هم‌چنان برنامه‌های مختلف توانمند سازی و سمینار‌های آموزشی را برای محصلان برگزار نموده است.

برای معلومات بیشتر در مورد دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به لینک ذیل مراجعه کنید: https://bit.ly/3fRBVMD