رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در همایش مجازی پیرامون مدیریت تغییر برای جهان فراگیر شرکت کرد

داکتر عبدالمعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، به روز پنج‌شنبه، ۱۴ ماه حوت سال روان، در همایش مجازی شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت (GBSN) که هم‌چنان به عنوان «اهمیت پی‌گیری تغییر برای جهان فراگیر» نیز شناخته می‌شود، اشتراک کرد. هدف اساسی از گردهمایی‌‌های ویژهٔ اعضای شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت را همکاری‌های فرامرزی تشکیل می‌داد که تمرکز شان بالای دخیل ساختن جامعه برای مقابله با چالش‌های بزرگ جهانی بود.

این جلسه، زمینه‌ٔ سهم‌گیری فعال اعضای شبکه جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت را برای بهبود آموزش مدیریت و تجارت در کشورهای در حال توسعه، فراهم ساخت. موضوعاتی که در این برنامه، بحث شد با نظریات اعضای این‌ شبکه، پیرامون آموزش آنلاین در جریان همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ و اقتصادهای نوظهور، همراه بود.
دکتر میرزاده گفت: «روشن‌فکران افغان باید تلاش کنند تا در همچو برنامه‌ها شرکت کنند و از تجارب بدست آمده در جامعه خود استفاده کنند.»

پوهنتون کاردان، یگانه پوهنتون افغانستان است که عضویت شبکهٔ جهانی نهادهای تحصیلی رشته تجارت را که یک سازمان غیرانتفاعی است و در زمینه بهره‌برداری از ویژه‌گی‌های شبکه‌ٔ جهانی نهادهای تحصیلی تجارت، جهت شناسایی نیازهای اساسی برای مدیران، متشبثان و رهبران برای کشورهای در حال توسعه، توسط افزایش کیفیت و مدیریت آموزش محلی، کمک می‌کند.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به همکاری دفتر روابط استراتیژیک این پوهنتون، یکجا فعالیت می‌کنند تا پوهنتون کاردان عضویت شبکه‌های شناخته شدهٔ تجاری را کسب کند. در ضمن این پوهنتون را کمک نماید که پلان‌های جامع و فراگیر را برای تفاهم‌نامه‌ها با نهادهای معتبر ملی و بین‌المللی، طرح کنند که تمامی برنامه‌های تحصیلی پوهنتون کاردان را دربرگیرد.

در حال حاضر، برنامه‌های تحصیلی لیسانس و ماستری در اداره تجارت پوهنتون کاردان، اعتبار اکادمیک خود را از سوی شورای اعتباردهی آموزش تجارت بین‌المللی امریکا، کسب کرده است.

برای معلومات بیشتر در مورد پوهنځی اقتصاد از لینک زیر دیدن کنید:
https://kardan.edu.af/Academics/Faculty-of-Economics