عبدالله واحدی لقب بهترین کتاب‌خوان ماه را کسب کرد

عبدلله واحدی، محصل برنامه اداره تجارت پوهنتون کاردان به عنوان «بهترین کتاب‌خوان ماه» از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان شناخته شد و کارت مخصوص کتاب‌خانه را بدست آورد. وی در جریان ماه جون سال ۲۰۲۱، پنج کتاب را که شامل؛ The Old Man and the Sea, The Prince, Writing Essays, Inspiring Others و Instant Time Management می‌شود، خوانده است.

عبدالله علاقه‌مند مطالعه کتاب است و می‌خواهد وقت و انرژی خود را صرف مطالعه کتاب و غنی سازی دانش خود با استفاده از منابع کتاب‌خانه پوهنتون کاردان کند. با بدست آوردن کارت مخصوص کتاب‌خانهِ پوهنتون کاردان، وی به تمام منابع این کتاب‌خانه دسترسی داشته و اسناد مورد ضرورت را بدون هزینه  کاپی و پرنت کرده می‌تواند. در عین حال وی می‌تواند هم‌زمان پنج کتاب را به مدت ۳۰ روز از کتاب‌خانه گرفته و اجازه استفاده از اتاق‌های بحث کتاب‌خانه را بدون محدودیت زمانی دارد. علاوه بر این، فرصت اشتراک در برنامه‌های ملی و بین المللی کتاب‌خانه را نیز دارد.

عبدلله واحدی گفت: «خرسند هستم که به عنوان بهترین کتاب‌خوان ماه انتخاب شده‌ام. در واقع این دست آوردن برای من انگیزه داد تا کتاب‌های بیشتر مطالعه کرده و به دانش خود بیافزایم. هم‌چنان از کتاب‌خانه پوهنتون کاردان برای فراهم سازی این فرصت عالی برای کتاب خواندن محصلان و بلند بردن سطح دانش شان سپاس‌گزاری می‌کنم.»

بهترین کتاب‌خوان ماه، ابتکاری از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان است که محصلان فعال در برنامه‌های کتاب‌خانه و کسانی را که تا پنج کتاب در یک ماه می‌خوانند، شناسایی و معرفی می‌کند. بهترین کتاب‌خوان ماه از طریق نامزد شدن رسمی و روند گزینش هر ماه انتخاب می‌شود. اشتراک در این رقابت برای محصلانی که در یک ماه پنج کتاب از کتاب‌خانه پوهنتون کاردان را می‌خوانند، آزاد است.

کتاب‌خانه پوهنتون کاردان محصلان را تشویق می‌کند تا از منابع متعدد و غنی چاپی، آنلاین، الکترونیکی و خطی استفاده کنند. این کتاب‌خانه، محیط آرام و مصون را برای کار گروپی و کتاب‌خوانی محصلان فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکانات استفاده از کمپیوتر و تحقیقات کتاب‌خانه‌ی را نیز ارایه می‌نماید.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد خدمات و امکانات کتاب‌خانه پوهنتون کاردان به لینک زیر مراجعه کنید: https://kardan.edu.af/Success-Center/kardan_library.aspx