گشایش پورتال جدید محصلان پوهنتون کاردان

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، این پوهنتون با ایجاد پورتال جامع برای محصلان و استادان، گام قابل توجه دیگری در جهت دیجیتالی شدن پوهنتون برداشت. سیستم مدیریت یادگیر (LMS) پوهنتون کاردان نشان دهنده پیشرفته ترین پورتال آموزشی در بخش تحصیلات عالی افغانستان است. این فن آوری که برای اولین بار در اوایل سال ٢٠٠٦ به کار برده شد، ضمن افزایش بهره وری، ارتباطات، انعطاف پذیری و تجربه محصلان، به بهبود یادگیری و آموزش نیز کمک می کند.

این ویژگی ها با توجه به همه گیری ویروس کرونا، بیشتر به روز شده است که شامل بارگذاری و بارگیری مطالب و مواد درسی، دسترسی به موضوعات مهم، حاضری آنلاین، درس‌ها، امتحانات و ارتباطات میان استادان و محصلان می‌شود. دفتر سیستم مدیریت اطلاعات ما افتخار دارد که آخرین نسخه این فن آوری را برای کمک بهتر به اعضای هیئت علمی، استادان و محصلان ما پیشکش کرده است.

علاو الدین قریشی، هم آهنگ کننده دفتر سیستم مدیریت اطلاعات پوهنتون کاردان چنین گفت: «پوهنتون کاردان قبلاً نیز دارای پورتال آموزشی بود که استادان و محصلان را در زمینه آموزش و تحصیل به ويژه در زمان همه گیری ویروس کرونا، رهنمایی و آنها را در زمینه ارایه درس‌های آنلاین در دوران قرنطین کمک می‌کرد. در حال حاضر ما این پورتال را بیشتر توسعه داده ایم. ساخت این پورتال بیشتر از دو ماه طول کشید. ما با افتخار گفته می‌توانیم که پورتال جدید با معیارهای بین المللی سازگار است.

فرزانه، محصل ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان برای ایجاد چنین پورتال محصلان که اخیراً به روز شده است از رهبری پوهنتون کاردان اظهار سپاس و قدردانی کرد. وی افزود: «ما از طریق پورتال جدید می‌توانیم مواد درسی فورم های گفت وگو، کارهای خانگی و امتحانات خود را در یک مکان مشاهده نماییم. در ضمن می‌توانیم کارخانگی‌های خود را به راحتی دانلود و پس از اتمام آنها را اپلود کنیم. جدا از این، انتخاب مضمون ها در آغاز هر سمستر نیز بسیار سهل و ساده شده است.»

دفتر سیستم مدیریت اطلاعات پوهنتون کاردان مسوول برآورده ساختن نیازهای تکنالوژی و فن آوری پوهنتون کاردان است که بدین لحاظ ابزارهای فن آوری به روز جهانی را برای استادان، محصلان و کارمندان پوهنتون کاردان فراهم می‌کند.

در مورد ویژگی‌های سیستم مدیریت اطلاعات پوهنتون کاردان بیشتر بدانید: https://kardan.edu.af/mis