برگزاری برنامه‌ی ویژه؛ گردهمایی فارغان پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان، برنامه‌ی ویژه‌ی گردهمایی فارغان، بمنظور تامین و بهبود روابط با فارغان خویش را به تاریخ ۳ اسد سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی برگزار کرد.
در همین‌حال محترم دکتور احمد خالد حاتم، رییس پوهنتون کاردان، پیرامون فعالیت‌ها، دست آورد‌ها و چالش ها صحبت نموده فارغان پوهنتون را بخشی از خانواده کاردان خوانده افزودند: «نظریات و پیشنهادات فارغان برای بهبود برنامه‌های آینده نهایت مفید و ارزشمند بوده و فارغان باید در فرایند پالیسی سازی نهاد‌های علمی نقش برجسته داشته باشند.»

در این برنامه، کاردان همواره سعی نموده است تا با فارغان ارتباطات را تأمین نمایید و برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت مورد نیاز فارغان را برگذار کند و هم‌چنان برای محصلان فرصت داده شد تا نظریات و پیشنهادات خویش را با رهبری پوهنتون شریک نمایند.

زلمی نیکزاد یک تن از فارغان که در این برنامه‌ حضور داشت می‌گوید: «من در دوره تحصیلی‌ام با همکاری های زیادی پوهنتون کاردان روبه رو شدم، کاردان را محل رشد و توانایی‌ام میشمارم و مدیون خواهم بود فعلا در یکی از ارگان‌های مهم ایفای وظیفه می‌کنم و خیلی خوشحالم که برنامه لیسانس خود را از این نهاد علمی معتبر بدست آوردم.»

قابل ذکر است پوهنتون کاردان، به منظور تامین روابط پایدار با فارغان خویش، بخشی را به نام « روابط با فارغان » ایجاد کرده است. در این بخش خدمات و امکانات مفیدی چون راه اندازی کورس‌های کوتاه مدت جهت رشد و توسعۀ فردی و مسلکی فارغان، برنامه‌های ورزشی و سایرفعالیت‌های داخل و بیرون از نصاب را فراهم می‌کند. فارغان می‌توانند؛ با استفاده از فرصت‌های ارایه شده با پوهنتون خویش در ارتباط بوده و عضویت شبکه‌ها و مجموعه‌های متعدد را جهت رشد فردی و مسلکی بدست بیاورند.