اهدای بسته‌های کمکی برای زلزله زد‌گان ولایت هرات

پوهنتون کاردان، هم‌واره سعی نموده است تا به عنوان نخستین و معتبرترین نهاد تحصیلی در کشور، بر علاوه مسوولیت‌‌های اکادمیک، رسالت اجتماعی خویش را در قبال جامعه به وجه احسن اجراء نموده و در این امر پیشگام باشد.

زمین لرزه‌های اخیر که در زون غرب کشور به خصوص ولایت هرات افغانستان اتفاق افتاد خسارات انگفت جانی و مالی را نیز برای مرد هرات و قربانیان ببار آورد، در این حادثه علمناک صدها نفر در روستاهای زنده‌جان و کرخ زیر آوار شده اند.

پوهنتون کاردان، به تداوم فعالیت‌های اجتماعی خویش، این‌بار به آسیب دیدگان زلزله اخیر ولایت هرات بسته های کمکی را اهدا نمود. هیئت اعزامی این نهاد در هماهنگی با شورای علما و ریاست صحت عامه ولایت هرات، ضمن ابراز همدردی با آسیب دیده‌گان، کمک‌های جمع‌آوری شده توسط استادان، کارمندان، متعلمین مکاتب کاردان و والدین گرامی شان؛ که شامل خیمه، لباس، لوازم صحی، ادویه و یک میلیون افغانی پول نقد را به (۵۰۰) خانواده مستمند در این ولایت اهداء نمودند.

این پوهنتون و مکاتب کاردان، افتخار سهم‌گیری تمامی استادان، کارمندان، محصلان، متعلمین مکاتب و اولیای آنها اظهار سپاس و امتنان می‌کند.
پوهنتون کاردان، پیش از این نیز کمک‌های مالی خویش را به خانوانده‌های آسیب دیده ولایات خوست و پکتیکا انجام داده است.