پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان جلسه‌ٔ معلوماتی را پیرامون برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان جهت تقویت فعالیت‌های رضاکارانه میان محصلان این پوهنتون برگزار کرد

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، با همکاری سازمان رضاکاران ملل متحد UNV)) به تاریخ ۲۳ حمل سال ۱۴۰۰، جلسه‌ی معلوماتی را در مورد برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان برای محصلان پوهنځی اقتصاد این پوهنتون دایر کرد تا فعالیت‌های رضاکارانه را میان محصلان این پوهنتون تقویت بخشد.

در این برنامه در حدود ۴۰ محصل شرکت کردند و محتوای برنامه توسط آقای فیروز ځلاند، مسوول سازمان رضاکاران ملل متحد در افغانستان ارایه شد. هم‌چنان در جریان برنامه، محصلان فرصت داشتند تا در برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد (UNV) ثبت نام کنند.

فیروز ځلاند، مسوول سازمان رضاکاران ملل متحد در افغانستان گفت: «با کمال خرسندی می‌توانم بگویم که محصلان پوهنتون کاردان انگیزه پیوستن به برنامه‌های راضاکارانه را دارند و آنها در گذشته نیز فعالیت‌های رضاکارانه را متفاوت‌تر را از محصلان سایر پوهنتون‌ها انجام داده اند.»

با ثبت نام ۴۰ محصل جدید به برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد، تعداد محصلان پوهنځی اقتصاد پوهنتون به عنوان رضاکاران سازمان ملل متحد به ۸۰ نفر رسید که نشانه بارزی از انگیزه کارهای رضاکارانه در میان محصلان پوهنتون کاردان است.

داکتر عبدالمعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد چنین گفت: «این برنامه به هدف ارتقای فعالیت‌های رضاکاری در افغانستان، به ویژه محصلان پوهنتون کاردان بود.» وی در ادامه افزود که راه‌اندازی چنین برنامه‌ها می‌خواهیم محصلان خود را برای اشتراک در فعالیت‌های رضاکارانه و کسب تجربه رضاکارانه در سطح بین المللی ترغیب کنیم.

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان همواره در تلاش است که همچو برنامه‌ها را جهت رشد و تقویت فعالیت‌های خارج از نصاب پوهنتون کاردان راه‌اندازی کند.
برای دریافت معلومات در مورد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kardan.edu.af/dr/Academics/faculty_of_economics.aspx