مرضیه یگانه به عنوان بهترین کتاب‌خوان ماه شناخته شد

مرضیه یگانه، محصل برنامه حقوق پوهنتون کاردان، به عنوان «بهترین کتاب‌خوان ماه» از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان شناخته شد و کارت مخصوص کتاب‌خانه را بدست آورد. وی در جریان ماه اپریل سال ۲۰۲۱، پنج کتاب را که شامل؛ قانون تجارت الکترونیک، قانون تجارت بین الملل، قانون جرایم بین المللی، قانون ممنوعی جرایم بین المللی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان می‌شود، خوانده است.

با بدست آوردن کارت مخصوص کتاب‌خانه پوهنتون کاردان، وی به تمام منابع این کتاب‌خانه، کاپی و پرنت کردن اسناد بدون هزینه خواهد داشت. در عین حال وی می‌تواند هم‌زمان پنج کتاب را برای ۳۰ روز از کتاب‌خانه بگیرد و هم‌چنان اجازه استفاده از اتاق‌های بحث کتاب‌خانه را بدون محدودیت زمانی دارد. علاوه بر این، فرصت اشتراک در برنامه‌های ملی و بین المللی کتاب‌خانه را نیز دارد.

مرضیه یگانه گفت: «از کتاب‌خانه پوهنتون کاردان برای فراهم سازی این فرصت عالی برای کتاب خواندن محصلان، بلند بردن سطح دانش شان و اشتراک در رقابت‌های مختلف سپاس‌گزار هستم.» وی در ادامه‌ گفته‌های خود افزود که اکنون می‌توانم در هشت ساعت کتاب‌های را با داشتن ۳۰۰ صفحه بخوانم و این مبدل به عادت روازنه‌ام شده تا کتاب بخوانم.

بهترین کتاب‌خوان ماه، ابتکاری از سوی کتاب‌خانه پوهنتون کاردان است که محصلان فعال در برنامه‌های کتاب‌خانه و کسانی را که تا پنج کتاب در یک ماه می‌خوانند، شناسایی و معرفی می‌کند. بهترین کتاب‌خوان ماه از طریق کاندید شدن رسمی و روند گزینش هر ماه انتخاب می‌شود. اشتراک در این رقابت برای محصلانی که در یک ماه پنج کتاب از کتاب‌خانه پوهنتون کاردان را می‌خوانند، آزاد است.

کتاب‌خانه پوهنتون کاردان محصلان را تشویق می‌کند تا از منابع متعدد و غنی چاپی، آنلاین، الکترونیکی و خطی استفاده کنند. این کتاب‌خانه، محیط آرام و مصون را برای کار گروپی و کتاب‌خوانی محصلان فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکانات استفاده از کمپیوتر و تحقیقات کتاب‌خانه‌ی را نیز ارایه می‌نماید.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد خدمات و امکانات کتاب‌خانه پوهنتون کاردان به لینک زیر مراجعه کنید: https://kardan.edu.af/Success-Center/kardan_library.aspx