داکتر عبدالمعز در سمینار ریيسان برنامه‌های تجارت انجمن توسعه برنامه‌های تجارت اشتراک کرد

داکتر سید عبدالمعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، به تاریخ ۲۴ جوزای سال روان خورشیدی، در سمینار آنلاین «رییسان با انگیزه» که از سوی انجمن توسعه برنامه‌های تحصیلی تجارت (AACSB) تدویر شده بود، شرکت کرد.

سمینار رییسان با انگیزه  به صورت واضح بیان کرد که آنچه رییسان به دنبال دارند، از دست‌آوردها تا چالش‌های نه چندان واضح و چگونه‌گی گزینش محیط درسی متمم برای مجموعه مهارت‌های رییسان، شامل کدام موردها می‌شود.

داکتر سید عبدالمعز میرزاده گفت: «رییسان دیدگاه‌های لازم را در مورد، چگونه‌گی جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن وظایف متنوع و آن‌چه در ۹۰  روز اول به عنوان رییس جدید بسیار مهم است، حاصل کردند.»

هم‌چنان در این سمینار راه‌هایی را برای پیمودن مراحل جستجوی کار، دستیابی به موفقیت و پیشرفت در نقش رییسان ارایه شد. در عین حال، روی نقش «یک رییس پوهنځی تجارت می‌تواند هم‌زمان چالش برانگیز و پاداش آور باشد»، بحث شد. قبل از شروع این سفر مسلکی، رییسان پرسش‌های بی پاسخ زیادی دارند که باید قبل از شرع کار مسلکی، به آنها پاسخ داده شود.

انجمن توسعه برنامه‌های تحصیلی تجارت (AACSB)، یک انجمن غیرانتفاعی جهانی بوده که راهنماها، استادان، محصلان و تجارت‌ها را برای دستیابی به هدف مشترک که همانا ایجاد نسل بعدی رهبران بزرگ است، متصل می‌کند.

انجمن توسعه برنامه‌های تحصیلی تجارت، هم‌ردیف با بالاترین معیارهای عالی از سال ۱۹۱۶، تضمین کیفیت، هوش تحصیلات تجاری و خدمات آموزش و توسعه را به بیش از ۱۷۰۰  سازمان عضو و بیش از ۹۰۰ پوهنتون‌های تجارت معتبر در سراسر جهان ارایه می‌کند.

زمانی‌که نهادهای تحصیلی، مسلکی و تجاری عضویت انجمن توسعه برنامه‌های تحصیلی تجارت (AACSB) را بدست می‌آورند، بخشی از جنبشی هستند که برای بهبود کیفیت تحصیلات برنامه تجارت در سراسر جهان متحد شده اند. انجمن پیشبرد برنامه‌های تجارت، متصل کننده و الهام بخش نوآوری و کیفیت در سراسر شبکه‌های عضو و هم‌چنان جامعه تجاری است.

ماموریت انجمن توسعه برنامه‌های تحصیلی تجارت (AACSB)  تقویت برقراری ارتباطات، تسریع ‌بخش نوآوری و تشدید تاثیر در تحصیلات تجارت است. این سازمان جهانی دفترهای مستقر در تامپا، فلوریدای ایالات متحده امریکا، آمستردام  هالند  و سنگاپور دارد.

برای دریافت معلومات مزید در مورد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان: https://kardan.edu.af/dr/Academics/faculty_of_economics.aspx