برنامه لیسانس اداره تجارت پوهنتون کاردان اعتبار بین‌المللی اکادمیک خویش را از سوی شورای اعتباردهی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت (ACBSP) کسب کرد

برنامه لیسانس اداره تجارت پوهنتون کاردان اعتبار اکادمیک بین المللی خویش را از شورای اعتباردهی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت (ACBSP) دریافت کرد. این اعتبار بین المللی بر شناخت برتری و پیشرفت علمی، عیارسازی برنامه‌های علمی با معیارهای بین‌المللی و یک روش بهبود مستمر متمرکز است.

با کسب اعتبار شورای اعتباردهی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت، محصلان برنامه لیسانس در اداره تجارت پوهنتون کاردان می‌توانند فرصت‌های کاری بهتر در داخل و خارج از کشور پیدا کنند، تحصیلات خود را با به‌روز ترین نصاب تحصیلی مطابق با معیارهای بازار کار جهانی در عرصه تجارت فرا گیرند، شامل برنامه‌های بین المللی تبادل محصلان شوند و در نهایت مدرک تحصیلی معتبر را دریافت کنند.

داکتر عبدالمعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان گفت: «کسب اعتبار شورای اعتباردهی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت فرصت‌های فوق العاده‌‎‍‌ای را برای اعضای دیپارتمنت اداره تجارت جهت اشتراک در برنامه‌های توسعه حرفه‌ای جهانی، نشر تحقیقات شان در مجله‌های بین المللی تجارت و رقابت برای دریافت جایزه‌های جهانی فراهم می‌کند.»

هم‌چنان مسعوده، فارغ برنامه اداره تجارت پوهنتون کاردان گفت: «دستیابی اعتبار شورای اعتباردهی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت (ACBSP) یک موفقیت بزرگ برای محصلان و فارغان برنامه لیسانس در اداره تجارت پوهنتون کاردان است. این اعتبار اکادمیک نشان دهنده کیفیت تحصیلی با معیارهای بین المللی برنامه اداره تجارت این پوهنتون بوده و این دستاورد بزرگ را برای تمام خانواده کاردان تبریک می‌گویم.»

این در حالی است که قیس محمدی، آمر و استاد دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان، در سال ۲۰۱۹، عنوان بهترین استاد آسیای جنوبی را از سوی شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP) نیز دریافت کرده بود. این شورا هر ساله افرادی را که برتری و شایسته‌گی در تدریس نشان می‌دهند، به رسمیت شناخته و تقدیر می‌کند.

شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP) که در سال ۱۹۸۸ به هدف اهدای اعتبار اکادمیک بین‌المللی برای نهادها و برنامه‌های تحصیلی تجارت تاسیس شده است، در بخش ارزیابی معیارهای پروسه اعتباردهی مبتنی بر معیارهای تحصیلی بالدریج برای برتری عمل‌کرد که جنبه‌های رهبری، برنامه ریزی استراتژیک، روابط با ذی‌نفعان، کیفیت برنامه‌های تحصیلی، برتری استادان و حمایت از تحصیل را در بر می‌گیرد، فعالیت می‌کند.

علاوه بر شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP)، پوهنتون کاردان قبلاً برای برنامه‌های لیسانس و ماستری اداره تجارت از سوی شورای بین‌المللی اعتباردهی برنامه‌های تجارت (IACBE) اعتباردهی اکادمیک بین المللی را نیز دریافت کرده است. برنامه لیسانس اداره تجارت پوهنتون کاردان فرصت‌های تدریس و یادگیری به سطح جهانی را فراهم نموده، تحصیلات را با به‌روزترین نصاب تحصیلی مطابق با نیاز بازار کار افغانستان، منطقه و جهان در عرصه تجارت و سند تحصیلی برابر با معیارهای بین‌المللی ارایه می‌کند.

فارغان برنامه لیسانس در اداره تجارت پوهنتون همین اکنون در جمع از متشبثان و مدیران شرکت‌های ملی و بین المللی بوده و سند ماستری و دکترا خویش را از پوهنتون‌های معتبر جهان دریافت کرده اند.

در مورد شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP)

ماموریت شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP) ارتقا، بهبود مستمر و شناخت برتری در اعتباردهی برنامه‌های تحصیلی تجارت در سراسر جهان است. شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت (ACBSP)، توسط شورای اعتباردهی تحصیلات عالی (CHEA)، به عنوان یک نهاد اعتباردهی تخصصی برای بخش تحصیلی تجارت شناخته شده است. شورای اعتباردهی برای برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت یگانه نهاد معتبر جهانی است که برنامه‌های مربوط به تجارت و حساب‌داری را در تمام مقاطع تحصیلی اعتبار می‌دهد. این شورا در حال حاضر ۱۱۰۰ عضو در ۶۰ کشور دارد. از میان این اعضا، ۹۴۲ عضو اعتبار کسب کرده اند و بیش از  ۱۵۰  نهاد در کاندیداتوری اعتباربخشی هستند. اعضای انفرادی در این شعبه‌ها اکنون به بیش از ۱۳۰۰۰ نفر می‌رسد.