میزبانی پوهنتون کاردان از مسعود حسینی، خبرنگار و برنده جایزه جهانی پولیترز

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان روز سه شنبه ۱۹ اسد سال جاری میزبان  مسعود حسینی، عکاس و خبرنگار افغان و برنده جایزه جهانی پولیترز بود.

مسعود حسینی که جایزه‌ی پولیتزر را به خاطرعکس اش از یک دختر درمیان قربانیان یک حمله‌ی انتحاری دریافت کرده بود، در یک سمینار یک روزه به محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پیرامون عکاسی از جنگ با نمایش عکس‌های خویش معلومات ارایه کرد.

در این سمینار آقای حسینی با محصلان یک روی‌کرد محصل محوری را به راه انداخت و از آن‌ها نظریات شانرا در مورد بهترین سوژه برای به تصویر کشیدن جنگ گرفت.

در جریان این سمینار او عکس‌های که در این اواخر از جنگ‌ها و خیزش‌های مردمی گرفته بود برای محصلان به نمایش گذاشت و در مورد هر یک، از دید عکاسی خبری توضیح مفصل ارایه کرد.

مسعود حسینی راه اندازی چنین برنامه‌ها برای محصلان را مهم دانسته و برای رشد افکار محصلان موثر می‌داند. در جریان این سمینار محصلان در مورد هر عکس پرسش‌های را مطرح کردند که از جانب اقای حسینی با آنها پاسخ ارایه شد.

مسوولان دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان راه اندازی سمینارهای علمی را برای رشد استعدادها و مهارت‌های محصلان سودمند می‌دانند.

میر محمد صدیق ذلیق آمر دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان می‌گوید که راه اندازی این سمینارها زمینه را برای رشد استعدادها و مهارت‌های محصلان در عرصه عمل مساعد می‌سازد.

او می افزاید که این دیپارتمنت همه سال با دعوت شخصیت‌های برازنده در عرصه خبرنگاری، می‌کوشد تا محصلان را با نخبه‌های این رشته و روش کارهای عملی آنها آشنا سازد تا در آینده محصلان از اندوخته‌های آنان مستفید شده و مهارت های عملی را فرا گیرند.

مسعود حسینی یکی از عکاسان ورزیده و مشهور افغانستان است که از طی سال‌های گذشته با رسانه‌های مشهور جهان از جمله  خبرگزاری رویترز کار کرده است.

در مورد دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه ما بیشتر بدانید: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bj.aspx