پوهنتون کاردان برنامه زنده معلوماتی را پیرامون نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط زیست برگزار کرد

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان در همکاری با اداره ملی حفاظت محیط زیست شهر کابل، به تاریخ ۲۵ جوزای سال روان خورشیدی، برنامه‌ی زنده معلوماتی را پیرامون «نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط زیست» از طریق صفحه رسمی پوهنتون کاردان برگزار کرد. هدف از تدویر این برنامه، راه‌اندازی بحث‌ها و گفت‌وگوهای محیط زیستی مرتبط با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، با ادارات مربرطه و آگاهی‌دهی برای عموم مردم و فرصتی برای بالا بردن سطح آگاهی آنها در مورد و نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط زیست، بود.

محمد کاظم همایون، رییس حفاظت از محیط زیست شهر کابل در جریان صحبت‌های خود گفت: «حفاظت از محیط زیست نیازمند تلاش مشترک میان سکتورهای مختلف است و رسانه‌ها نقش بسا مهم را در بیسج ساختن این تلاش‌ها دارد. برای حفاظت از محیط زیست باید سازمان‌های دولتی و خصوصی که در این زمینه کار و فعالیت‌ می‌کنند، اتفاق نظر داشته باشد.» وی در ادامه افزود که از تلاش‌های پوهنتون کاردان برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد حفاظت از محیط زیست و راه‌اندازی برنامه‌ها و گفت‌وگوهای محیط زیستی قدردانی می‌کنم.

در عین حال، نورالله بابکرخیل، استاد دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان، تاکید کرد که حفاظت از محیط زیست تنها کار دولت نیست؛ در عوض، این مسوولیت همه مردم در سراسر کشور است که از محیط زیست محافظت کرده و در فعالیت‌های آگاهی‌دهی و استفاده پایدا از منابع طبیعی سهیم باشند.

دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان مصمم است که براساس استراتیژی پوهنتون کاردان و با بکار گیری نصاب جدید و به روز شده خویش، کادرهای متخصص و کار آزموده را برای اطلاع رسانی، آگاهی دهی، آموزش جمعی و نفوذ بر افکار عمومی جامعه تربیه کند.

این دیپارتمنت در نظر دارد تا محصلان را با معیارهای بنیادی، ژانرهای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساخته و خصوصیاتی چون ذوق و استعداد نویسنده گی، تفکر انتقادی، نکته سنجی و توانایی برقراری ارتباط با طبقات مختلف جامعه را در آنها بپروراند. محصلان این رشته توانسته اند که دانش کافی در رابطه به وسایل اطلاعات جمعی عصر نوین کسب کرده و از توانایی‌های خوب کاری در رسانه‌های چاپی، صوتی و تصویری برخوردار می‌شوند.

برای معلومات مزید در مورد دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bj.aspx

برای دریافت معلومات در مورد دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان و فعالیت‌های آن: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/