مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان برنامه آموزشی را برگزار کرد

مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان، به روز چهارشنبه ۲۵، جوزا سال ۱۴۰۱، هجری خورشیدی برنامه آموزشی را تحت عنوان "مهارت‌های مصاحبه کاری" برای محصلان و فارغان این پوهنتون برگزار کرد.

این برنامه‌ی آموزشی در شعبه پروان دو برگزار شد تا محصلان با اصول مهارت‌های مصاحبه کاری، انواع مصاحبه کاری، نوعیت پرسش و پاسخ در جریان مصاحبه و هم‌چنان چگونه موفق شدن در یک مرحله مصاحبه کاری را فرا گرفتند.

در جریان این برنامه محصلان سوالات شان را از چگونگی یک مصاحبه مفید و تاثیر گذار برای دریافت کار و سپری کردن مرحله مصاحبه کاری مطرح کردند که تمام این پرسش‌ها از سوی امین حکیمی، مسوول دفتر مرکز موفقعیت محصلان این پوهنتون پاسخ ارایه شد.

فرشته رحمانی، محصل سمستر دوم رشته کمپیوتر ساینس این پوهنتون در مورد برگزاری این برنامه چنین گفت: « در وضعیت فعلی و آمار که به دست آمده بسیاری از جوانان تحصیل کرده در انجام مصاحبه‌های کاری شان موفق نشدند و این روند را به شکل درست آن طی مراحل نتوانستند».

خانم رحمانی با ابراز خرسندی از این برنامه بیان داشت: « آموزش امروزی برایم خیلی موثر واقع شد و بسیاری موضوعات چون؛ نحوه چگونگی ظاهر شدن و اعتماد بنفس بالا در یک مصاحبه کاری و هم‌چنان نوعیت پرسش و قناعت دادن و قناعت حاصل کردن را در مسایل کاری را فرا گرفتم».

هدف از برگزاری این برنامه‌ آموزشی تقویت دادن و بالا بردن مهارت‌های مصاحبه کاری برای محصلان بوده تا آن‌ها بتوانند در آینده مصاحبه‌های کاری‌ شان را موفقانه سپری کنند.

دفتر مرکز موفقیت محصلان همواره در تلاش برگزاری برنامه‌های توانمندسازی محصلان و بلندبردن ظرفیت شان می‌باشدکه از دریچه‌ی مشوره و همکاری با محصلان به این هدف رسیدگی می‌کنند.

در مورد مرکز فقیت محصلان بیشتر بخوانید: https://bit.ly/3cmPC47