صفحه اصلی / دیپارتمنت زبان انگلیسی / TOEFL - iBT

TOEFL - iBT

این برنامه سه ماهه، محصلان را برای سپری نمودن امتحان تافل به شکل آنلاین آماده میسازد. این امتحان توسط نهاد آمریکایی ETS به شکل آنلاین اخذ میگردد و برای بیش از 9000 نهاد تحصیلی بین المللی در 130 کشور، قابل قبول میباشد. در این برنامه بیشتر بالای قواعد زبان انگلیسی با لهجه امریکائی تمرکز میشود. صنوف درسی آمادگی تافل در پوهنتون کاردان شامل دروس سمعی و بصری و همچنان کارهای عملی میباشد.