برنامه Advanced English Writing

این برنامه به‌صورت(محصل محور) کار عملی و نظری برای محصلان تدریس می‌شود که شما را قادر به یادگیری؛ درست نوشتن سرفصل‌ها، مقدمه، پایان‌نامه دوره تحصیلی، گزارش نویسی، پروپوزل نویسی و موضوعات مختلف دیگر که بتوانید به کارهای روزانه از آن استفاده نمایید؛ می‌سازد.

خلاصه برنامه:

1. نوشتن مقدمه به زبان انگلیسی (نویسندگی علمی/ حرفه‌ی) شامل نقطه‌گذاری و حروف بزرگ می‌باشد؛
2. آشنایی با مفاهیم اساسی (کلمه، جمله، عبارت وغیره…) ؛
3. پاراگراف نویسی، که به صورت عموم تمام پاراگراف‌ها را در برمی‌گیرد؛
4. املا و انشا نویسی که تمام موضوعات انشایی را در بر‍می‌گیرد.
5. نامه نویسی، از جمله انواع نامه‌های (مانند نامه پوششی، بیانیه شخصی و غیره…)
6. ایمیل نویسی، از جمله در نظر گرفتن عبارات مختلف در ایمیل‌ها؛
7. یادداشت نویسی؛
8. گزارش نویسی، که موضوعات عمومی انواع گزارش را در بر می‌گیرد؛
9. نوشتن مقدمه در پروپوزل، که موضوعات مختلف را در بر می‌گیرد؛
10. نقل قول، روش‌های نقل قول و اجتناب از سرقت ادبی؛
11. یاد گیری ارتباط نوشتاری مؤثر که نکات مختلف و تکنیک‌های کلی نوشتن را در بر گیرد؛

ساختار فیس

سمستر کریدت مجموع فیس
یک سمستر 15 9000
مجموع کریدت و فیس 15 9000 (مجموع فیس) 3000 (داخله)