ارزش‌ها و فرهنگ ما

پوهنتون کاردان یک نهاد ارزش محور است. ارزش‌های این نهاد جهت نهادینه سازی‌ پلان استراتیژیک و تعهد این پوهنتون جهت دستیابی به برتری علمی پوهنتون کاردان ایجاد شده است.

دانش

ارزش اصلی و اساسی پوهنتون کاردان دستیابی به دانش جدید و به‌روز است. ما تلاش خواهیم کرد تا یک نهاد تحصیلی پیشرو در ارتقا دانش و پربار که در نهایت می‌توانند به رفاه اجتماعی، اقتصادی و فکری جامعه کاردان کمک کنند.

جمعیت

جمعیت ما مهم‌ترین سرمایه و اساسی ترین اشخاص در شکل گیری استراتیژیک برنامه طولانی مدت ما است. ما سرمایه گذاری در زمینه رفاه، رشد فکری و توسعه حرفه‌ای مردم خود را طی سال‌های آینده ادامه خواهیم داد.

نوآوری

پوهنتون کاردان متعهد به ارتقای فرهنگ نوآوری در تمام برنامه های تحصیلی، اطمینان از معرفی و استفاده از بهترین روش ها، فرآیندهای پیشرفته و رویکردها، است.

یک‌پارچه‌ گی

ما به بالاترین معیار های اخلاقی و حرفه‌ای پایبند خواهیم بود. ما متعهد و یک‌پارچه خواهیم بود تا یک محیط کاری شفاف و باز داشته باشیم.

جهانی شدن

پوهنتون کاردان برای ایفای نقشی فعال در دهکده جهانی و به کمال رساندن سرمایه انسانی افغانستان جهت جهانی شدن تلاش خواهد کرد.