تدویر نشست هیئت علمی و کارمندان پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به تاریخ ۱۶ اسد سال روان خورشیدی، نشستی را برای استادان و کارمندان خویش جهت اطلاع رسانی و سهم گیری جریان پیشرفت‌ها، دست‌آوردها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده پوهنتون، در تالار کنفرانس‌های تایمنی برگزار کرد.

در آغاز برنامه، موسی فاروقی، مدیر منابع بشری پوهنتون کاردان، کارمندانِ را که در سال ۲۰۲۱ با پوهنتون کاردان پیوستند را معرفی و از حضور شان در این نهاد استقبال کرد. در ادامه بسته تصویری از پلان پنج ساله‌ی پوهنتون کاردان تحت عنوان "دورنمای توسعه و برتری ۲۰۲۵" پوهنتون کاردان نشر و روی اهداف استراتیژیک، ابتکارها و ارزش‌های اصلی این پلان بحث شد.

در ادامه، روئین رحمانی، رییس عمومی پوهنتون کاردان  سخنرانی را پیرامون پیشرفت‌ها، دست‌آوردها، چالش‌ها و برنامه‌های آینده این پوهنتون ارایه کرد. آقای رحمانی گفت: «ما جز معدود نهادهای هستیم که با وجود چالش‌های فراوان، از تعهد، پشتکار و اراده خود دست بر نمی داریم. ما پوهنتون کاردان را در سال ۲۰۰۲ با ۳۰۰ دالر امریکایی تاسیس کردیم؛ اما قول دادیم که سرمایه گذاری مجدد خواهیم کرد. ما از یک موسسه بسیار کوچک به اولین پوهنتون خصوصی در افغانستان در سال ۲۰۰۶ مبدل شدیم و اکنون ما بهترین پوهنتون در افغانستان هستیم.»

وی هم‌چنان به تدابیر پوهنتون کاردان در برابر همه گیری بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: «تدابیر ما به همه گیری کرونا عالی بود. ما درس‌های آنلاین را به محصلان خود ارایه و این بحران را مدیریت کردیم. این نشان دهنده تعهد ما برای مردم است و با اطمینان کامل گفته می‌توانم که ما یگانه نهاد کاملاً تحقیقاتی در افغانستان هستیم.»

آقای رحمانی هم‌چنان گفت: «ما در حال ساختن شعبه جدید خود با در درنظر داشت معیارهای جهانی هستیم و برنامه‌های علمی خود را گسترش می‌دهیم. اگر صلح برقرار شود، هیچ کس نمی‌تواند ما را متوقف کند یا در افغانستان با ما رقابت کند؛ زیرا ما در جهت توسعه پوهنتون کاردان بیشتر تلاش خواهیم کرد.»

پس از ختم سخنرانی رییس پوهنتون، شرکت کنندگان هم‌چنان دیدگاه‌های خود را در مورد پوهنتون کاردان به اشتراک گذاشتند. محمد کوثر دولت زی، استاد دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گفت: «هنگامی که من یک استاد مهمان بودم، اولین مقاله تحقیقاتی خود را با کمک دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل پوهنتون کاردان نوشتم. این نشان می‌دهد که پوهنتون کاردان یک سازمان تحقیقاتی است که از هیئت علمی خود برای انجام تحقیقات با کیفیت الهام می‌گیرد.»

داکتر محمد ظاهر ایوبی، رییس کارمندان پوهنتون کاردان با ذکر مثالی از یکی از محصلان این پوهنتون اشاره کرد که پوهنتون کاردان دارای پیشرفته ترین برنامه درسی کشور است. وی گفت: «یکی از محصلان پوهنتون کاردان که تا سمستر ششم در این پوهنتون درس خوانده بود به کالیفرونیای، آمریکا مهاجرت کرد. پس از ارایه نمرات خود به یکی از پوهنتون‌های امریکایی، تمام مضمون‌های را که در پوهنتون کاردان فرا گرفته بود، پذیرفته شد و از سمستر هفتم درس خود را ادامه داد.»

پوهنتون کاردان پلان استراتیژیک پنج سال خویش را با دورنمایی برتری و توسعه ۲۰۲۵ با تکیه بر تجربه‌ها و بهترین شیوه‌های برنامه استراتژیک خود، به صورت مشارکتی، شفاف و فراگیر ترتیب کرد. دورنمایی ۲۰۲۵ شامل پنج هدف استراتیژیک و دو ابتکار استراتیژیک است. اهداف استراتیژیک پوهنتون کاردان شامل توسعه و برتری علمی، موفقیت محصلان و فارغان، برتری در تحقیق، هویت پوهنتون و توسعه پوهنتون و ابتکارات استراتژیک شامل ایجاد مراکز عالی و بنیاد کاردان است.

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد پلان استراتیژیک پنج ساله پوهنتون کاردان:    https://kardan.edu.af/Vision2025/