تدویر محفل قدردانی از محصلان ممتاز سمستر بهاری ۱۴۰۰ پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به روز دوشنبه، ۱۵ قوس سال روان خورشیدی، طی محفل ویژه از محصلانی که در سمستر بهاری ۱۴۰۰، بلند ترین نمرات را اخذ کرده بودند، با حضورداشت استادان، خانواده‌ها و دوستان شان در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی، تقدیر کرد.

در این برنامه از ۷۳ محصل برتر با اهدای تقدیر نامه، قدردانی و به شماری از محصلانی که موفق به کسب بلند ترین نمرات در میان محصلان ممتاز شده بودند، کمک‌های مالی مبتنی به شایستگی برای سمستر خزانی ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفته شد.

داکتر احمد خالد حاتم، رییس پوهنتون کاردان گفت: «پوهنتون کاردان به عنوان یک نهاد تحصیلی پیشگام در شرایط که وضعیت کشور بحرانی بود، باز هم تلاش کرد که به محصلان و از طریق آنها به خانواده‌های شان انگیزه بدهد و  ما امروز از زحمات و تلاش محصلان برتر خویش قدرانی می کنیم. این خود نشانگر تعهد محصلان ما در راستای رسیدن به اهداف تحصیلی شان و امیدی برای آینده بهتر است.»

هیلی ناصری محصل دیپارتمنت اداره تجارت گفت: «خرسندم که امروز در جمع محصلان ممتاز پوهنتون کاردان قرار گرفتم و جایزه محصل برتر را دریافت کردم. برگزاری همچون برنامه‌ها محصلان را ترغیب می‌کند تا بیشتر تلاش کنند و مصدر خدمت به جامعه شوند.»

وی هم‌چنان در ادامه افزود «با وجود چالش‌های اخیر پوهنتون کاردان توانسته است زمینه فراگیری تحصیلات عالی را مانند قبل فراهم کند و این یک گام مثبت و نشانگر تعهد پوهنتون کاردان در قبال محصلان و جامعه تحصیلی کشور است.

عبدالمتین صدیقی محصل دیپارتمنت کمپیوتر ساینس گفت: «از پوهنتون کاردان بخاطر تقدیر از محصلان ممتاز سپاس‌گزاری می‌کنم و خوشحال استم که در نهادی تحصیل می‌کنم که هم‌واره از دست‌آوردهای علمی محصلان خویش قدردانی نموده است.»

پوهنتون کاردان همیشه تلاش ورزیده تا با برگزاری همچو برنامه‌ها و اهدای بورسیه‌ها و کمک‌های مالی به اساس شایستگی محصلان در پایان هر سمستر، از زحمات و موفقیت‌های علمی آنها قدردانی نماید و برای محصلان انگیزه دهد تا با چالش‌های فراروی شان کنار آمده و هیچ گاه از تلاش و فراگیری دانش دست برندارند.