برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمی بین المللی از نهاد اعتباردهی IACBE شد


پوهنتون کاردان افتخار دارد که دیپارتمنت ماستری اداره تجارت این نهاد، پس از تکمیل موفقیت آمیز تمام مراحل ارزیابی، اعتبار علمی خویش را از شورای بین المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در تجارت IACBE)) کسب نمود.

با این دست آورد، برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان نخستین برنامه ماستری در کشور است که اعتبارعلمی بین المللی را کسب نموده است.

رهبری پوهنتون کاردان تکمیل موفقانه پروسه ارزیابی ابعاد مختلف برنامه ماستری اداره تجارت این پوهنتون را یک دستاورد بسیار مهم دانسته آن را گامی بزرگ بسوی توسعه سکتورتحصیلات عالی کشور می داند.

نهاد بین المللی IACBE که مقر آن درایالت کنزاس ایالات متحده آمریکا است، یکی از معتبرترین نهاد های اعتباردهی علمی در جهان میباشد که طی دو دهه گذشته نزدیک به ۲۰۰۰ پوهنتون و نهاد تحصیلی اداره تجارت را در امریکا، اروپا و آسیا ارزیابی و اعتبارنامه های علمی داده است.

این در حالیست که پوهنتون کاردان، به عنوان اولین پوهنتون خصوصی در افغانستان، اعتبار علمی خویش را در رشته لیسانس اداره تجارت (BBA) در سال ۲۰۱۴ نیز از این نهاد بین المللی به دست آورده است.