اخبار

صفحه اصلی / اخبار

پوهنتون کاردان برنامه آموزشی رهبران نو ظهور را موفقانه به پایان رساند

پوهنتون کاردان برنامه آموزشی رهبران نوظهور را که از 2 الی 25 عقرب در پوهنتون کاردان برگزار شده بود، با موفقیت به پایان رساند.

این نخستین ابتکار در بخش آموزش در افغانستان می‌باشد که در آن اعضای رهبری پوهنتون کاردان در همکاری با متخصصان صنعت، کارآفرینان و رهبران سخنران، جهت روشنگری روی موضوعات مختلف پرداختند مانند:
- رهبری تیم ها
- فلسفه و سبک رهبری
- ایجاد فرهنگ مثبت
- مدیریت تغییر
- خلاقیت و امور رسانه
- ارتباطات استراتیژیک
- کارآفرینی اجتماعی
- رهبری در سکتور عامه

در این برنامه 25 رهبر نوظهور از برنامه های مختلف لیسانس و ماستری (زن و مرد) از میان بیش از 200 متقاضی انتخاب شده بود.

آقای روئین رحمانی، بنیانگذار و رئیس پوهنتون کاردان، در مورد اهمیت این برنامه گفت: «رهبران موظف هستند که تیم سازی و مهارت های مدیریتی قوی داشته باشند».

یک تن از محصلان شرکت کننده این برنامه گفت: «برنامه های یادگیری مانند این برای بهبود مهارتهای رهبری و مدیریتی ما در محیط بسیار رقابتی امروزی برای ما بسیار مفید است. علاوه بر این، ما در مورد چگونگی عملکرد خوب و غلبه بر چالش ها بینش عملی بدست آوردیم».

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه آموزشی، یک مراسم با توزیع تصدیق نامه توسط آقای میرویس نهضت، رییس اجرایی پوهنتون کاردان، جهت قدردانی از شرکت کنندگان در این برنامه برگزار شد.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها ماستری در ادارهٔ تجارت ماستری در روابط بین الملل لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در کمپیوتر ساینس لیسانس در انجنیری سیول لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل لیسانس در حقـــوق لیسانس در ژورنالیزم