اخبار

صفحه اصلی / اخبار

پوهنتون کاردان برنامه شبیه سازی تجارت را آغاز نمود


پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان برنامه شبیه سازی تجارت را برای محصلان پوهنځی اقتصاد به تاریخ ۴ جنوری سال ۲۰۲۰ آغاز نمود. در حدود ۴۵ محصل بخش تجارت بین المللی از دیپارتمنت اداره تجارت در مجلس مقدماتی این برنامه حضور داشتند که از سوی آقای عبدالخالق خان شینواری ارایه گردید.

شبیه سازی های تجاری به محصلان و استادان کمک می کند تا در یک محیط واقعی با یکدیگر روی ایده ها کار کنند و در مورد موقعیت ها و مفاهیم تجاری صحبت کنند. علاوه بر این، با تصمیم گیری های مختلف برای شرکت های شبیه سازی شده خود، محصلان ایده ها و دروس تیوری خود را در مودل های عملی تطبیق می کنند.

تحقیقات بیانگر این است که شبیه سازی های تجاری برای محصلان این توانایی را میبخشد که تیوری ها را در عمل پیاده کنند. همچنان این برنامه ها با محصلان کمک می کند تا مهارت های ارتباطات خود را بهتر بسازند که در شخصیت کاری آینده شان تاثیرگذار خواهد بود.

پوهنتون کاردان با ابجاد چنین فرصت ها تلاش دارد تا محصلان را برعلاوه دانش تیوری، با برنامه های اجراییوی و پروسه تطبیق تیوری ها نیز آشنا بسازد.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها ماستری در ادارهٔ تجارت لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در انجنیری سیول