پوهنتون کاردان اولین نمایشگاه کاریابی آنلاین را برگزار کرد


دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان اولین نمایشگاه کاریابی آنلاین را به روز یکشنبه 22 سرطان 1399 ، ساعت 10:00 صبح برگزار کرد.

در این نمایشگاه کاریابی آنلاین، هشت نهاد از بخش‌های مختلف در جلسه آنلاین شرکت کردند و حدود 50 فرصت شغلی را برای محصلان و فارغ التحصیلان پوهنتون کاردان به اشتراک گذاشتند.

کارفرمایان شرکت کننده از پوهنتون کاردان برای برگزاری این برنامه قدردانی کرده و ابزار داشنتد که بتوانند بهترین استعدادها از جمع محصلان و فارغ التحصیلان، مناسب با نهاد های خود بیابند. اکثر محصلان از طریق فیس بوک به هم متصل بودند و این شانس را داشتند که از آنها سؤال کنند و در مورد نحوه درخواست بست های خالی راهنمایی کنند.

خوشنود نبی زاده، مدیرعامل و بنیانگذار خبرگزاری مطبوعاتی خامه گفت: «این فرصت عالی برای کارفرمایان و هم برای افراد که در جستجوی کار هستند مخصوصاً در این وضعیت دشوار است، زیرا کارفرمایان به دنبال بهترین استعدادها هستند و محصلان در جستجوی فرصت های شغلی».

پس از برگزاری نمایشگاه کاریابی، کارگاه آموزشی آمادگی در قسمت دوم این برنامه از ساعت 2:00 - 4:00 بعد از ظهر برگزار شد که در آن محمد امین حکیمی، مدیر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان دستورالعمل هایی را برای نحوه نوشتن خلص سوانح به محصلان ارائه داد.

پوهنتون کاردان برای برقراری ارتباط میان محصلان و بهترین کارفرمایان در افغانستان و کمک به آنها در یافتن فرصت های کاری و کارآموزی در بخش های دولتی و خصوصی، چنین برنامه های آنلاین را ترتیب می دهد.