کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه پایدار در افغاستان

پوهنتون کاردان افتخار دارد که کنفرانس ملی اهداف توسعه پایدار SDGs را به اساس منظر دید افغانستان برگزار کند. هدف از برگزاری این کنفرانس، کشف ژرف موضوعات موجود در زمینه حکومتداری، تأمین مالی، تطبیق، ارزیابی و دستیابی به برنامه سال 2030 برای توسعه پایدار در افغانستان است. پوهنتون کاردان تلاش می‌کند تا از طریق راه اندازی این برنامه بزرگ، فعالیت‌های خویش را در زمینه اهداف توسعه پایدار به منظور دستیابی به پایداری در تمام تعهدات خود متصل کند.

Apply now

چه کسی اشتراک نموده می‌تواند؟

در این برنامه از مخاطبانی که در بخش‌های مختلف ایفای وظیفه می‌کنند و دارای علایق متنوع می‌باشند دعوت می‌شود تا تجربه‌های خویش را شریک سازند. اشتراک کنندگان این کنفرانس محققان، دانش آموزان، فرهیختگان، متخصصان تجاری، سیاست گذاران و سایر ذینفعانی هستند که علاقه مند به تحقق بخشیدن به موضوعات مربوط به حکومتداری، تأمین مالی، اجرا، ارزیابی و دستیابی به برنامه سال 2030 برای اهداف توسعه پایدار در افغانستان می‎‌باشند. این تجربه بی نظیر از تبادل علم و دانش، چشم اندازهایی را برای بهبود ساختار اجتماعی و اقتصادی در افغانستان آشکار می‌کند.

بیشتر بخوانید