برنامه های آینده

رقابت برنامه‌سازی

زمان 17 January, 2019
مدت برنامه 01:00 PM - 04:30 PM
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان افتخار دارد که دومین دور رقابت برنامه‌سازی را میان محصلان رشته کمپیوتر ساینس به روز پنج‌شنبه 27 جدی سال روان در شعبه پروان دو راه‌اندازی می‌کند.

تیم‌های رقابت کننده قرار است روی موضوع مشخصی که در روز رقابت برای شان داده خواهد شد با استفاده از مودل‌های ریاضی و محاسبات عددی در یک مدت زمان مشخص کار کنند. این رقابت به شیوه‌ی (ACM Contest Style) برگزار می‌گردد تا محصلان را آماده رقابت‌های ملی و بین‌المللی بسازد.

برای معلومات مزید لطف نموده به دفتر لابراتوار نوآوری واقع شعبه پروان دو مراجعه کرده و یا از طریق ایمیل a.masood@kardan.edu.af و شماره تماس 0786 734 948 با آقای مسعود ضیایی مسوول لابراتوار نوآوری به تماس شوید.