برنامه های آینده

هفتهِ آگاهی‌دهی پیرامون اهداف توسعه پایدار

زمان 9 August, 2021
مدت برنامه یک هفته
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کارادان خرسند است که هفته آگاهی‌دهی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ اسد سال روان خورشیدی، برگزار می‌کند. هدف از راه‌اندازی این برنامه، ارتقای آگاهی و سهم فعال محصلان در مورد ۱۷ هدف توسعه پایدار در پوهنتون کاردان، به شمول محو فقر، آموزش با کیفیت، کار مناسب و رشد اقتصادی و مشارکت برای دستیابی به اهداف می‌باشد.

در این هفته، برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع برای اطلاع‌دهی در مورد اهداف توسعه پایدار و دستیابی به آنها برای محصلان در نظر گرفته شده است.

برنامه‌ها و فعالیت‌های هفته آگاهی‌دهی پیرامون اهداف توسعه پایدار:

۱- جلسه آموزشی تحت عنوان «نقش جوانان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار». این برنامه به روز دوشنبه، ۱۸ اسد، از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در صنف ۴۰۱ شعبه پروان دو برگزار می‌شود.
۲- جلسه آموزشی پیرامون «آموزش ابتدایی در دوران کودکی برای توسعه پایدار». این جلسه به روز سه‌شنبه ۱۹ اسد، از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در صنف ۴۰۱ شعبه پروان دو برگزار می‌شود.
۳- پوهنتون کاردان برای افزایش آگاهی و به تبادل ایده‌ها در مورد نهاینه سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، رقابت مناظره را در زمینه اهداف توسعه پایدار برنامه ریزی کرده است. این رقابت به روز چهارشنبه، ۲۰ اسد، از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در صنف ۴۰۱ شعبه پروان دو برگزار می‌شود.
۴- به مناسبت روز جهانی جوانان (۲۱ اسد)، ما یک گفت‌وگوی ویژه در مورد نقش جوانان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و دست‌آوردهای اخیر جوانان در این زمینه خواهیم داشت. این برنامه به تاریخ ۲۱ اسد، از ساعت ۲ الی ۴ بعد از ظهر در صنف ۴۰۱ شعبه پروان دو برگزار می‌شود.

اگر شما نیز علاقه‌مند اشتراک و یا انجام فعالیت‌های رضاکارانه برای انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار هستید، همین اکنون به دفتر مشارکت و موفقیت محصلان مراجعه کنید.
برای معلومات بیشتر: https://kardan.edu.af/dr/Success-Center/