برنامه های آینده

کارگاه آموزشی کاریابی

زمان 15 December, 2018
مدت برنامه 02:00 PM - 04:00 PM
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان قرار است به روز شنبه 24 قوس 1397 کارگاه آموزشی کاریابی را برای محصلان رشته‌های مختلف پوهنتون کاردان برگزار کند.
اهداف کارگاه
پس از تکمیل کارگاه آموزشی کاریابی محصلان قادر خواهند بود تا:
• مهارت‌های خود را بالا برده و در جستجوی شغل مناسب باشند
• نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و به حل نقاط ضعف خود بپردازند
• برای شغل موردنظر شان درخواستی بدهند
• در جستجوی کارفرمایان ملی در بازار کار باشند
• با روش‌های کاریابی آشنا شوند
برای ثبت نام به دفتر خدمات کاریابی واقع شعبه پروان دو مراجعه کنید.