برنامه های آینده

هفته استقبال از کاردانیان – سمستر بهاری ۱۴۰۰

زمان 27 March, 2021
مدت برنامه یک هفته
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید


پوهنتون کاردان افتخار دارد که از تاریخ ۷ الی ۱۲ حمل سال ۱۴۰۰، از محصلان جدید الشمول خویش در هفته استقبال کاردانیان در شعبه پروان دو استقبال ویژه می‌نماید. در این هفته برنامه‌های متنوع از جمله آشنایی با برنامه‌های تحصیلی، دیدار از شعبات پوهنتون کاردان، رقابت‌های ورزشی و کرکت، آشنای با سهولت‌ها و امکانات، مرکز موفقیت محصلان و انجمن‌ها برای کاردانیان برگزار می‌شود.

محصلان جدید الشمول می‌توانند با ملاقات نمودن همراه با رهبری پوهنتون کاردان، اعضای هیئت علمی، سفیران دیپارتمنت ها و کارمندان این پوهنتون، آشنایی بیشتری از محیط درسی خود بدست آورند.

هم‌چنان، رقابت های دوستانه میان تیم های ورزشی پوهنتون کاردان و محصلان جدید الشمول برگزار خواهد شد. این امر نه تنها محصلان را به هم نزدیک می‌کند، بلکه در شناسایی استعدادهای جدید برای تیم های ورزشی پوهنتون کاردان نیز کمک خواهد کرد.

فعالیت های هفته استقبال از کاردانیان – سمستر بهاری ۱۴۰۰ شامل موارد زیر است:
• آشنایی با برنامه‌های تحصیلی – ۷ حمل، از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر
• برنامه آموزشی پیرامون شیوه های یادداشت برداری و تهیه خلص سوانح – ۱۰ حمل، از ساعت ۲ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر
• رقابت‌ دوستانه فوتبال ـ ۱۱ حمل، از ساعت ۱ الی ۲:۳۰ بعد از ظهر
• رقابت دوستانه کرکت ـ ۱۲ حمل، از ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر الی ۶ شام

ما مشتاقانه چشم به راه پذیرایی محصلان جدید الشمول خود در هفته استقبال از کاردانیان هستیم.

برای دریافت معلومات بیشتر به شماره ۰۷۸۹۵۳۸۳۸۳ به تماس شوید.