برنامه های آینده

توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در افغانستان: مسایل و چشم انداز مدیریت جدید

زمان 14 January, 2021
مدت برنامه از ساعت ۲ الی ۳ بعد از ظهر
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان خرسند است که میزگرد زنده‌ی را از طریق صفحه رسمی فیس‌بوک این پوهنتون پیرامون مطالب ژورنال علوم مدیریتی و اقتصاد کاردان با موضوع «توسعه شرکت های کوچک و بزرگ در افغانستان: مسایل و چشم انداز مدیریت جدید» برگزار می‌کند.
محل برگزاری: شعبه ماستری، اتاق ۳۰۱
تاریخ: ۲۵ جدی ۱۳۹۹
زمان: از ساعت ۲ الی ۳ بعد از ظهر

اعضای میزگرد:
1- داکتر کلیم الله خان
2- آقای وقاص خان شینواری
3- آقای غیاث سادات
4- آقای قیس محمدی

گرداننده:
دکتر نصیر الحق وانی