برنامه های آینده

دیپارتمنت انجنیری سیول سمینار آموزشی پیرامون آزمایش و ارزیابی غیر مخرب ساختارهای کانکریتی برگزار می‌کند

زمان 2 November, 2020
مدت برنامه از ساعت2 الی 4 بعد از ظهر
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید


دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از تعهد خویش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، جلسه آموزشی را در مورد «آزمایش و ارزیابی غیر مخرب ساختارهای کانکریتی» به روز دوشنبه، 12 عقرب سال روان در شعبه پروان دو برگزار می‌کند.

محمد شاهد همکار، استاد دیپارتمنت انجنیری سیول این برنامه کوتاه مدت را با هدف کمک به محصلان در ارتقا دانش و علم رشته و کسب آموزش های لازم در مطالعات مربوط به رشته انجنیری سیول، ارائه خواهد کرد. این برنامه برای محصلان پوهنتون کاردان و عموم افرادی که نمی‌توانند در پوهنتون شرکت کنند یا در صنوف رسمی شرکت کنند برای تکمیل دوره تحصیلات آزاد است.