برنامه های آینده

محفل تقدیر از محصلان برتر

زمان 1 November, 2020
مدت برنامه از ساعت ۲ الی ۳ بعد از ظهر
مکان تالار کنفرانس های شعبه تایمنی
به اشتراک بگذارید


پوهنتون کاردان خرسند است که به روز یکشنبه ۱۱ عقرب سال روان، ساعت ۲ بعد از ظهر محفل تقدیر از محصلان برتر را که در سمستر بهاری 1399 بلند ترین نمرات را اخذ کرده اند، در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی برگزار می‌کند.

در این برنامه با اهدای تقدیر نامه و بورسیه های تحصیلی شایستگی برای ۹۰ محصل برتر و با حضور هیأت رهبری پوهنتون کاردان و خانواده های محصلان برتر قدردانی می‌شود.

پوهنتون کاردان در هر سمستر از محصلان ممتاز مقاطع لیسانس و ماستری که همیشه در راستای کسب علم و دانش تلاش می‌کنند تا یک فرد موفق در جامعه باشد، تقدیر می‌کند.