برنامه های آینده

اشتراک محصلان پوهنځی اقتصاد در رقابت بین المللی تجارت بصورت آنلاین

زمان 26 November, 2020
مدت برنامه به زودی اعلان می‌شود.
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید


محصلان دیپارتمنت‌های اقتصاد و اداره تجارت پوهنتون کاردان در اواخر سال 2020 در رقابت بین المللی تجارت بصورت آنلاین شرکت خواهند کرد. پوهنتون کاردان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، همچو فرصت‌های آموزش عملی و منحصر به فردی را مرتبط به رشته های تحصیلی این پوهنتون، برای محصلان فراهم می‌سازد.

کپ سورس CapSource، یک شرکت فناوری آموزشی، مستقر در ایالات متحده است که متمرکز بر کمک به پوهنتون‌ها، ایجاد و مقیاس گذاری برنامه‌های یادگیری، تجربی مبتنی بر پروژه های تغییر و تحول است که شرکت‌های واقعی، رهبران تجاری آنها و چالش های‌ آنها را مستقیماً در روند آموزش محصلان خود یکجا و رقابت می‌کنند.

این یک مسابقه فوق العاده رقابتی و پاداش دهنده است که خانه رونالد مک دونالد یک چالش واقعی روبرو است. محصلان برای حل یک چالش مرتبط و ابتکاری در دنیای واقعی برای رهبری اجرایی خانه خیریه رونالد مک دونالد،، در این تجربه آنلاین زنده به رقابت می‌پردازند.

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای محصلان، جامعه و در نهایت موفقیت آینده این پوهنتون امر ضروری می‌پندارد. بنابراین، به طور مداوم تلاش می‌کند تا برنامه های آموزشی و فرصت های کار عملی را برای محصلان فراهم کند تا دروس نظری خود را با دید عملی بیشتری بیاموزند.