برنامه های آینده

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان هفته کتاب را برگزار می‌کند

زمان 10 October, 2020
مدت برنامه یک هفته
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید


دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان در نظر دارد تا «هفته کتاب» را از تاریخ 19 الی 24 میزان 1399، در شعبه پروان دو راه اندازی نماید.

هفته کتاب شامل فعالیت های متنوع چون کارگاه آموزشی روش های تحقیق در علوم اجتماعی، آغاز پنجمین نمایشگاه کتاب، نقش پوهنتون ها در ترویج دروس برای افغانستان، خواندن کتاب های موثر، راه اندازی مجلات کاردان، برنامه های نقد کتاب پ، آغاز مسابقه نقد کتاب و برنامه دیگر می‌شود. همچنان برای کتاب فروشان و ناشران شرکت کننده در این برنامه، بزرگ لوح تقدیر اعطا می‌شود.

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را به ویژه هدف اول: آموزش با کیفیت و هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی بخشی از تعهد خویش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار افغانستان می‌داند.