برنامه های آینده

هفته استقبال از کاردانیان - خزان 1399

زمان 12 September, 2020
مدت برنامه یک هفته
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید


پوهنتون کاردان افتخار دارد که از تاریخ 22 الی 27 سنبله 1399 از محصلان جدید الشمول خویش در هفته استقبال کاردانیان با برگزاری برنامه های متنوع آموزشی و تفریحی از جمله سیمینار ها، رقابت ها ورزشی، سیر های علمی، دیدار با رییس عمومی پوهنتون کاردان، سهولت ها و امکانات و نمایشگاه هنری، در شعبه پروان دو استقبال ویژه می‌نماید.


محصلان جدید الشمول می‌توانند با ملاقات نمودن همراه با رهبری پوهنتون کاردان، اعضای هیئت علمی، سفیران دیپارتمنت ها و کارمندان این پوهنتون، آشنایی بیشتری از محیط درسی خود بدست آورند.

همچنان، رقابت های دوستانه میان تیم های ورزشی پوهنتون کاردان و محصلان جدید الشمول برگزار خواهد شد. این امر نه تنها محصلان را به هم نزدیک می‌کند، بلکه در شناسایی استعدادهای جدید برای تیم های ورزشی پوهنتون کاردان نیز کمک خواهد کرد.

فعالیت های هفته استقبال از کاردانیان - خزان 1399 شامل موارد زیر است:
- آشنایی با برنامه های تحصیلی
- آشنایی با پورتال محصلان
- بازدید از شعبات پوهنتون کاردان
- برنامه سخنرانی مهمانان ویژه
- فعالیت های لابراتواری
- روز غذا ، فرهنگ و شبکه
- رقابت های دوستانه کریکت، فوتسال و والیبال
- دیدار با رییس پوهنتون کاردان، روسای پوهنځی و سفیران افتخاری پوهنتون کاردان
- معرفی با رهبران نو ظهور
- نمایشگاه هنری
- نمایش فیلم افغانی

ما مشتاقانه چشم به راه پذیرایی محصلان جدید الشمول خود در هفته استقبال از کاردانیان هستیم.