برنامه های آینده

امتحان کانکور متفرقه سمستر خزانی 1399

زمان 31 August, 2020
مدت برنامه 1:30 الی 4:30 بعد از ظهر
مکان شعبه پروان دو
به اشتراک بگذارید


پوهنتون کاردان امتحان کانکور متفرقه 1399 را به روز دوشنبه 10 سنبله 1399، راس ساعت 1:30 بعد از ظهر در شعبه پروان دو دایر می‌کند.

متقاضیان برنامه های لیسانس و ماستری به استثنای برنامه ماستری اداره تجارت که در دور اول امتحان کانکور اشتراک نتوانستند، می‌توانند تا قبل از تاریخ امتحان ثبت نام کنند. همچنان برای محصلان اجازه داده می‌شود تا ماشین حساب ساده در روز امتحان با خود داشته باشند.