برنامه های آینده

سمینار آنلاین در مورد بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19

زمان 19 July, 2020
مدت برنامه از ساعت 5:00 الی 6:30 عصر
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید


دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون كاردان به روز یکشنبه، 29 سرطان 1399 راس ساعت 5:00 عصر سمینار آنلاین تحت عنوان "بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19" برای محصلان دیپارتمنت اقتصاد برگزار می‌کند.

دوکتور سعید عزیز سادات، اقتصاد دان و متخصص امور اقتصادی افغانستان، این سمینار را از طریق نرم افزار زوم برگزار به پیش خواهد برد. دوکتور سادات در مورد عوامل مهم مؤثر در بهبود اقتصادی پس از ویروس کرونا، مکانیزم‌های عملی برای کمک به عادی شدن وضعیت بحرانی اقتصاد و روش‌های مناسب برای جلوگیری از پیامد های بیشتر در مرحله بهبود سازی، بحث خواهد کرد.

محصلان دیپرتمنت اقتصاد تشویق می‌شوند که در این سمینار آنلاین شرکت کنند و از بینش علمی سخنران ما بهره مند شوند تا باعث تقویت درک آنها در مورد مسائل اقتصادی شود.