برنامه های آینده

مناظره آنلاین پیرامون تأثیرات جهانی شدن بر حاکمیت دولت

زمان 16 July, 2020
مدت برنامه به زودی اعلان می‌شود
مکان آنلاین
به اشتراک بگذاریدانجمن مناظره دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان، مناظره بحث و گفتگو را تحت عنوان "تأثیرات جهانی شدن بر حاکمیت دولت" برای محصلان این دیپارتمنت به روز پنجشنبه ، 26 سرطان 1399 برگزار می‌کند.

هدف اصلی این رقابت کمک به محصلان در بهبود مهارت های بحث و گفتگو و غنی سازی درک آنها از مسائل معاصر جامعه شناسی و سیاسی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر دنیای ما است.

محصلان علاقه مند می‌توانند نام و ای دی خود را با انتخاب یکی از گزینه های (الف یا ب) به آقای شبیر احمد لعل بفرسنتد.
الف: طرفدار جهانی شدن
ب: مخالف جهانی شدن

معیار اشتراک بر اساس نوبت بوده و آخرین مهلت ثبت نام دوشنبه 23 سرطان 1399 ساعت 8 شب است و پس از مهلت تعیین شده، هیچ ثبت نام پذیرفته نمی‌شود.