برنامه های آینده

رقابت برنامه نویسی کمپیوتر

زمان 27 June, 2020
مدت برنامه اعلان می‌شود
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید


لابراتوار نوآوری پوهنتون کاردان با همکاری دیپارتمنت کمپیوتر ساینس، می‌خواهد رقابت آنلاین برنامه نویسی کمپیوتر را به تاریخ 7 سرطان 1399 برای محصلان این دیپارتمنت برگزار کند.

از محصلان علاقمند دعوت می‌شود که اگر می‌خواهند مهارت های برنامه نویسی شان افزایش یابد، راه حل های مناسب به چالش های واقعی دریابند و همچنان یک کد نویس ماهر شوند در این رقابت اشتراک کنند .

اهداف اصلی رقابت:
• شناسایی کد نویسان ماهر برای نمایندگی از پوهنتون کاردان در رقابت های برنامه نویسی ملی و بین المللی
• ایجاد انگیزه میان محصلان برای شرکت در چنین رقابت ها برای تقویت مهارت های شان در کد نویسی
• ترغیب محصلان به استفاده از مهارت های برنامه نویسی خود برای دریافت راه حل های مناسب به چالش ها در دنیای واقعی

برای ثبت نام، لطفاً فرم درخواستی آنلاین را از لینک ذیل دریافت و قبل از 31 تاریخ جوزا 1399 ارسال کنید. https://forms.gle/bsyCg9wunF6Gwk1k7