برنامه های آینده

افتتاح مجله گنجینه کاردان

زمان 3 June, 2018
مدت برنامه 11:30 AM
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان قرار است مجله گنجینه کاردان را که انعکاس دهندهٔ اندیشه ها و کارکرد های نویسنده گی محصلان پوهنتون کاردان است، افتتاح نماید.

این مجله برای محصلان و فارغان پوهنتون کاردان زمینه همکاری قلمی را مساعد میسازد تا بتوانند نظریات، افکار و دست آورد های خود را با مخاطبان بیرون از پوهنتون شریک سازند.