برنامه های آینده

برنامه قدردانی از محصلان ممتاز برگزار می‌شود

زمان 16 April, 2018
مدت برنامه 04:00 - 05:30 PM
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان درنظر دارد تا برنامه قدردانی از محصلان ممتاز سمستر گذشته را طی یک محفل ویژه به تاریخ اول ثور سال روان در تالار کنفرانس‌های خویش برگزار نماید. در این برنامه از محصلان که موفق شده اند در سمستر قبلی بلندترین نمرات را کسب نمایند با حضورداشت هیأت رهبری، تیم علمی و استادان، تقدیر بعمل خواهد آمد، ضمن اینکه خانواده‌های شان نیز می‌توانند در این محفل ویژه اشتراک نمایند.

پوهنتون کاردان در اخیر هر سمستر بمنظور تشویق، ترغیب و انگیزه‌دهی به محصلانی که بلندترین نمرات را اخذ می‌کنند، برنامه ویژه‌ی را جهت قدردانی از زحمات و تلاش‌های شان ترتیب داده و با اهدای تقدیرنامه‌ها از آنان تقدیر بعمل می‌آورد. حدود پنجاه محصل برتر پوهنتون کاردان از برنامه‌های مختلف لیسانس و ماستری در این برنامه اشتراک می‌نمایند و در پایان می‌توانند بر اساس شایستگی شان به بورسیه‌ها درخواست کرده و یک مقدار تخفیف قابل ملاحظه‌ی را برای یک سمستر دریافت کنند.

محصلان یکی از اقشار مهم یک جامعه بوده که جوامع برای آبادانی و ترقی به اندیشه‌ها و دانش شان نیازمند می‌باشد و در این میان محصلان ممتاز، شایسته و توانا می‌توانند نقش مهم‌تر و سازنده‌تری را در پیشرفت جوامع داشته باشند. پوهنتون کاردان نیز با درنظرداشت همین اصل تلاش می‌کند تا با برگزاری همچو برنامه‌های تشویقی به محصلان ممتاز خویش انگیزه دهد تا باشد به این روند ادامه داده و با نمرات عالی از این پوهنتون فارغ گردیده و به جامعه کشور تحویل داده شوند.

برگزاری این برنامه می‌تواند پوهنتون کاردان را در رسیدن به یکی از اهداف اساسی استراتیژیک اش که همانا برتری در رشد مسلکی محصلان است، کمک نموده و برعلاوه محصلان عزیز ما را برای مطالعه بیشتر و تلاش‌های بیشتر تشویق و ترغیب نماید. با آغاز سمستر بهاری سال ۱۳۹۷ خورشیدی ما بار دیگر برای تمامی محصلان خود آرزوی موفقیت نموده و تمنا داریم تا بلندترین نمرات ممکن را با پشتوانه تلاش و پشتکار شان، در این سمستر بدست آورند.