برنامه های آینده

هفته استقبال از محصلان جدید سمستر بهاری ۱۳۹۷

زمان 1 April, 2018
مدت برنامه 29 March - 5 April
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

بعد از اختتام امتحان کانکور ورودی پوهنتون کاردان، در اولین هفته ماه حمل، هنگامی که سیلی از جوانان تشنه تحصیل به دروازه های پوهنتون با اشتیاق تمام هجوم آوردند، با برنامه ریزی های از قبل تدارک دیده شده مسوولان پوهنتون کاردان مواجه شدند که تحت نام هفته استقبال از محصلان جدید راه اندازی گردیده است.

شام روز پنجشنبه ۹ حمل حدود دو صد تن از محصلانی که تازه به کاروان برگزیده گان (پوهنتون کاردان) پیوسته اند، از جانب رهبری پوهنتون به یک برنامه معلومات دهی و آشنایی در تالار کنفرانس های کاردان واقع در تایمنی دعوت شدند. در این کنفرانس مسوولان بخشهای مختلف پوهنتون کاردان از جمله مرکز موفقیت محصلان، دفتر نویسنده گی، لابراتوار نو آوری، دفتر کمک های مالی، کتابخانه و نماینده گان انجمن های محصلان و سایر بخشها به محصلان تازه وارد در مورد فعالیت های شان معلومات همه جانبه دادند.

در ختم محفل محصلان تازه وارد به یک عصرانه دعوت شدند و در جریان این عصرانه از مسوولان بخشهای مختلف سوالات شانرا مطرح کردند که به سوالات آنها از جانب مسوولان پاسخ داده شد و محفل در یک فضای دوستانه و صمیمی خاتمه یافت. از روز شنبه ۱۱ حمل که مصادف است با اولین روز سمستر جدید بهاری ۱۳۹۷، برنامه های استقبال از محصلان جدید نیز آغاز یافته و هر محصل جدیدالشمول همینکه به صحن پوهنتون وارد میشود از جانب مسوولان دیپارتمنت های مختلف رهنمایی شده و تقسیم اوقات درسی همزمان در اختیار شان قرار داده می شود.

در نظر است که آمران دیپارتمنت های مختلف برای محصلان تازه وارد هر دیپارتمنت در مورد پوهنتون کاردان، سیستم کریدت و برنامه تدریس رایگان ۵ هفته ای زبان انگلیسی که از جانب دیپارتمنت انگلیسی در نظر گرفته شده است، معلومات ارایه کنند.

همچنان هر دیپارتمنت محصلان تازه آمده را در جریان هفته استقبال به یک بازدید کوتاه به بخشهای مختلف کاردان می برند تا با بخشهای مختلف پوهنتون آشنایی حاصل نموده معلومات کامل را بدست آورند.

قرار است که در جریان هفته استقبال در مورد سیستم (LMS) و (MIS) نیز به محصلان تازه وارد معلومات داده شود.