برنامه های آینده

برنامه تهیه خلص سوانح و درخواستی برای کار

زمان 28 January, 2019
مدت برنامه 02:00 PM - 04:30 PM
مکان شعبه ماستری پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان قرار است به روز دوشنبه 8 دلو سال روان خورشیدی برنامه‌ی آموزشی تهیه خلص سوانح (CV) و درخواستی برای کار (Cover Letter) را برای محصلان و فارغان پوهنتون کاردان برگزار نماید.

این برنامه محصلان را کمک خواهد کرد تا خلص سوانح و درخواستی‌های شان برای کار را معیاری ساخته و برای ارسال به بازار کار آماده سازند. این برنامه برای محصلانِ که در جستجوی کار هستند و یا می‌خواهند شغل جدیدِ برای شان جستجو کنند، کمک می‌کند تا با تهیه خلص سوانح و درخواستی معیاری کار، نظر کارفرما را جلب کرده و در پُست‌های مورد علاقه شان به کار گماشته شوند.