برنامه های آینده

رقابت آنلاین پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضان

زمان 27 April, 2020
مدت برنامه ساعت 2:00 بعد از ظهر
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید


دیپارتمنت های اقتصاد و اداره تجارت پوهنتون کارادان خرسند است که رقابت آنلاین را پیرامون فضیلت ماه مبارک رمضان به روز دوشنبه 8 ثور 1399 ساعت 2:00 بعد از ظهر برگزار می‌نماید.

در این رقابت محصلان که در سمستر فعلی مضمون ثقافت اسلامی دارند، اشتراک کرده می‌توانند.
سوالات این رقابت از کتاب (70 سوال و جواب) از محمد بن صالح المنجد می‌باشد که این کتاب بعد از ثبت نام در دسترس محصلان قرار می‌گیرد. هر محصل که به پنج سوال پاسخ کامل ارائه نماید، برنده این رقابت شناخته می‌شود.

اطلاعات کلی
• محصل مضمون ثقافت اسلامی پوهنتون کاردان باشند
• در زمان آنلاین شدن در روز رقابت نام خود را همراه با ذکر روز درس خود بنویسند
• محصلان برای پاسخ دادن به سوالات با در نظرداشت نوبت توسط داوران انتخاب می‌شوند
• نتیجه رقابت در روز جلسه توسط داوران اعلان می‌شود

همچنان برای برندگان مقام اول، دوم و سوم ضمن اهدای تقدیر نامه، به ترتیب پنج، چهار و سه نمره در مضمون ثقافت اسلامی نیز داده می‌‍شود.
محصلان می‌توانند برای اشتراک در این رقابت نام و مشخصات خویش را الی شام روز شنبه 6 ثور 1399 به ایمیل آدرس ذیل بفرستند. Y.alkozai@kardan.edu.af