برنامه های آینده

سمینار آنلاین پبرامون مدیریت پیشرفته و رهبری تحول گرا

زمان 22 April, 2020
مدت برنامه 5:00 الی 6:30 عصر
مکان آنلاین
به اشتراک بگذارید


داکتر میر افضل تاجک معاون پروفیسور در پوهنتون نظربایف، به روز چهارشنبه ۳ ثور ۱۳۹۹، از ساعت ۵:۰۰ – ۶:۳۰ بعد از ظهر جلسه آنلاین را پیرامون مدیریت پیشرفته و رهبری تحول گرا برگزار می کند.

داکتر تاجک دارای مدرک دکتورا در تغییر درآموزش/بهبود مکاتب از انستیتوت مطالعات انتاریو در آموزش و پرورش، پوهنتون تورنتو OISE / UT)) کانادا میباشد. پیش از این، وی به عنوان استاد در پوهنتون آغا خان، مؤسسه توسعه آموزشی AKU-IED)) ،در پاکستان ایفای وظیفه نموده است.

حوزه تحقیق مورد علاقه وی در زمینه رهبری، تدریس و یادگیری، بهبود و اثربخشی مکاتب، مدیریت مکتب محور جامعه، تغییر در آموزش، آموزش اساتید، نهاد های جامعه مدنی، صلح و کثرت گرایی است.

داکتر تاجک کتابی تحت عنوان «سیاستهای آموزشی در پاکستان، افغانستان و تاجیکستان» و چندین مقاله تحقیقی منتشر کرده است.