برنامه های آینده

نمایشگاه کاریابی

زمان 13 November, 2019
مدت برنامه از 9 صبح الی 5 شام
مکان سالون کنفرانس های شعبه تایمنی
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان "نمایشگاه کاریابی" را به تاریخ 22 عقرب 1398 برای محصلان و فارغان خویش جهت ایجاد فرصت های کاری و کارآموزی برگزار می نماید. محصلان، فارغان و نهادهایی که علاقه مند اشتراک در این نمایشگاه استند می توانند با مراجعه به لینک ذیل معلومات بیشتر را دریافت نمایند.
kardan.edu.af/job-fair