برنامه های آینده

تقدیر از محصلان برتر

زمان 24 October, 2019
مدت برنامه 2:30 PM - 4:30 PM
مکان سالون کنفرانس های شعبه تایمنی
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان همواره در جهت تشویق محصلان خویش بورسیه های تحصیلی شایستگی و سرتیفکت های برتری را برای آنان اعطا نموده و با تقدیر و تشویق آنها روحیه مثبت و موثر را برای ادامه تحصیلات شان شکل داده است.

اینک، یکبار دیگر برنامه تقدیر از محصلان برتر با اشتراک هیأت رهبری پوهنتون کاردان، محصلان برتر و خانواده های شان بخاطر تفویض تصدیق نامه ها و بورسیه های تحصیلی شایستگی برای بیشتر از 90 محصل برگزار میگردد.

این برنامه با شکوه در سالون کنفرانس های شعبه تایمنی پوهنتون کاردان به تاریخ 2 عقرب 1398 برگزار میگردد.